<p>Agder NHF avholder årsmøte 26-27.April på Scandic Sørlandet.</p> <p>Møtet starter klokken 12:00 fredag, og avsluttes klokken 13:00 på lørdag. </p> <p>Møtet er åpen for alle våre medlemmer.</p>
Forvaltningsrevisjonen la nylig frem en rapport om BPA-ordningen i Kristiansand kommune. NHF er ikke så overrasket over funnene i rapporten, dette er noe vi har prøvd å belyse ved flere anledninger. Nå som rapporten foreligger er det viktig at den også fører til reelle endringer. BPA må ses på som et frigjøring og likestillingsverktøy. Likestilling koster, og hvis politkerne mener alvor med at  man ønsker et mangfoldig samfunn så håper vi dette nå vises i politiske prioriteringer. NHF Agder har sendt følgende innspill til de politiske pariene.
<p>Er du opptatt av likestilling? Ønsker du å jobbe i en gruppe der oppgavene er sjefen? En gruppe som har et aksjonsrettet fokus?</p> <p>Påvirke politkerne i Arendal og omegn?</p>