Landsforeninger

25. september 2019

Landsforeningen for slagrammede:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Landsforeningen for ryggmargskadde:

Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

Landsforeningen for bekkenleddsmerter:

Åse Schanke Andersen
Epost: aaseland73@gmail.com
Telefon: 90 88 41 84

Landsforeningen for Arbeidsmijøskadde Aust-Agder:

Arild Solvang
Epost: arildsol@live.no
Telefon: 97 59 70 66

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde Vest-Agder

Lars Kristian Hille
Epost: kr-hill@online.no
Telefon: 91 30 88 73

Handikappedes barn foreldreforening:

Annette Jensen
Epost: annette.jensen@hbf.no
Telefon: 92 44 36 97

Landsforeningen for amputerte:

Knut Eskedal
Epost: kn-eske@online.no
Telefon: 98 82 57 02

Landsforeningen for polioskadde Vest-Agder:

Berit Johansen
epost: bebba@live.no
Telefon: 41 41 17 96

Landsforeningen for polioskadde Aust-Agder

Johannes G. Torstveit
Epost: ietorstv@online.no
Telefon: 46 67 84 50