Om oss

Om oss i NHF Agder

NHF Agder ble opprettet i 2004 av det som tidligere var Aust-Agder fylkeslag og Vest-Agder Fylkeslag. Regionen består av 9 lokallag, et ungdomslag og 9 landsforeningslag og har ca 1000 medlemmer. Regionkontoret holder til i sentrum i Kristiansand (på Fylkeshuset) og har 1 ansatt.
Region Agder
NHF Agder ble opprettet i 2004 av det som tidligere var Aust-Agder fylkeslag og Vest-Agder Fylkeslag.
Les mer om Region Agder
Nettverksgrupper
NHF Agder har ulike nettverksgrupper som jobber oppgavebasert med fokus på saker og prosjekter. Ønsker du å engasjere deg i en eller flere av gruppene ta kontakt.
Les mer om Nettverksgrupper
Brukermedvirkning
Vi har flere brukermedvirkere i kommunale råd, i NAV og brukerutvalget på sykehuset.
Les mer om Brukermedvirkning