Brukermedvirkning

Vi har flere brukermedvirkere i kommunale råd, i NAV og brukerutvalget på sykehuset.
07. januar 2019
Lurer du på hvem som er brukermedvirker i din kommune? Ta kontakt med kontorleder: celina.hagen@nhf.no